Ruby Arun

Tuesday, 27 November 2012

Mere Chasm ae Tar Me Rehta Hai.

Vo Ashq Ban Kar Mere Chasm ae Tar Me Rehta Hai............
Ajeeb Shaksh Hai.....Paani Ke Ghar Me Rehta Hai ........

No comments:

Post a Comment