Ruby Arun

Tuesday, 27 November 2012

Magar Ye Bhi Haqeeqat Hai

Chlo Ye Farz Karte Hain...ki Tum Mashriq ..Main Maghrib.....
Chlo Ye Bhi Maan Lete Hain ..Ki Barra Lamba Safar Hai Ye......
Magar Ye Bhi Haqeeqat Hai Ki .......
Tumhari Zaat Ka Sooraj.......
Bohat Saa Raasta Chal Kar .......
Meri Hi Hasti Me Doobega ..........

No comments:

Post a Comment